نیاز به بروزرسانی

کاربر گرامی , نسخه جدید از طریق لینک زیر در درسترس می‌باشد. لینک زیر را کپی کرده و در مروگر پیست نمایید.

https://bifilter.ir/android/bifilter-1.1.1.apk

جدیدترین منتخب پیش‌بینی سابقه برترین‌ها
با عرض پوزش ، یک مشکل شبکه ای روی سرور هست که تیم فنی در حال رفع مشکل می باشد ، از اینکه با صبر خود ما را یاری می کنید ممنونیم
نمادهای زیر بر اساس فیلترهای هوشمند، مبتنی بر الگوریتم های پیشرفته هوش مصنوعی، برای تحلیل و بررسی کاربران استخراج شده اند. بدیهی است مسئولیت هر گونه معامله به عهده کاربران است.
 • تبرك (بازار دوم فرابورس)
  گروه كارخانجات صنعتي تبرك

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

  قیمت بررسی

  ۱۳,۸۶۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۸%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۷۴

  حد ضرر

  ۱۳۵۰۰

 • تايرا (بازار اول (تابلوي اصلي) بورس)
  تراكتورسازي‌ايران‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

  قیمت بررسی

  ۲۸,۰۳۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۸%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۶۶

  حد ضرر

  ۲۶۳۲۰

 • تاپكيش (بازار اول فرابورس)
  تجارت الكترونيك پارسيان كيش

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

  قیمت بررسی

  ۱۶,۲۸۲

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۰%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۱۵

  حد ضرر

  ۱۵۳۷۷

 • بالاس (بازار اول فرابورس)
  مهندسي ساختمان تاسيسات راه آهن

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

  قیمت بررسی

  ۳۹,۱۸۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۶%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۸۱

  حد ضرر

  ۳۷۲۰۲

 • غشهداب (بازار اول فرابورس)
  كشت و صنعت شهداب ناب خراسان

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

  قیمت بررسی

  ۳,۶۸۲

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۹%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۱۷

  حد ضرر

  ۳۶۱۵

 • تاصيكو (بازار دوم بورس)
  سرمايه گذاري صدرتامين

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

  قیمت بررسی

  ۱۰,۷۱۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۸%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۵۲.۷۲

  حد ضرر

  ۱۰۲۹۰

 • افرا (بازار اول فرابورس)
  افرانت

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

  قیمت بررسی

  ۲۹,۴۵۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۳%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۹۲

  حد ضرر

  ۲۸۰۳۰

 • حتوكا (بازار دوم بورس)
  حمل‌ونقل‌توكا

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

  قیمت بررسی

  ۲۰,۹۰۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۷%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۵۵

  حد ضرر

  ۱۹۴۲۰

 • چافست (بازار دوم بورس)
  افست‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

  قیمت بررسی

  ۱۴,۴۴۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۵%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۰۴

  حد ضرر

  ۱۳۴۰۰

 • فملي (بازار اول (تابلوي اصلي) بورس)
  ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

  قیمت بررسی

  ۱۳,۲۹۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۵%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۴۶.۷۰

  حد ضرر

  ۱۲۸۵۰

 • كاوه (بازار دوم بورس)
  فولاد كاوه جنوب كيش

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

  قیمت بررسی

  ۲۰,۲۸۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۲%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۲.۱۳

  حد ضرر

  ۱۹۰۲۰

 • دكيمي (بازار اول (تابلوي اصلي) بورس)
  كيميدارو

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۶/۲۲

  قیمت بررسی

  ۲۴,۴۸۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۶%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۴۴

  حد ضرر

  ۲۳۲۵۰

 • ونيكي (بازار اول (تابلوي اصلي) بورس)
  سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۶/۲۲

  قیمت بررسی

  ۱۰,۶۹۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۴%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۰۲

  حد ضرر

  ۱۰۲۱۰

 • ثاباد (بازار دوم بورس)
  توريستي ورفاهي آبادگران ايران

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۶/۲۲

  قیمت بررسی

  ۵۳,۸۱۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۵%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۲۴

  حد ضرر

  ۵۱۰۰۰

 • كپارس (بازار دوم بورس)
  كاشي‌ پارس‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۶/۲۲

  قیمت بررسی

  ۱۳۴,۷۱۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۲%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۶۱

  حد ضرر

  ۱۲۳۰۰۰

 • داسوه (بازار دوم بورس)
  داروسازي‌ اسوه‌

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۶/۲۲

  قیمت بررسی

  ۲۸,۳۴۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۱%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۷۹

  حد ضرر

  ۲۶۵۰۰

 • غويتا (بازار دوم فرابورس)
  ويتانا

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۶/۲۲

  قیمت بررسی

  ۸,۸۸۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۶%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۰.۹۵

  حد ضرر

  ۸۲۵۰

 • اعتلا (بازار اول فرابورس)
  شركت سرمايه گذاري اعتلاء البرز

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۶/۲۲

  قیمت بررسی

  ۸,۰۶۶

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۷%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۰۸

  حد ضرر

  ۷۳۹۱

 • خچرخش (بازار اول (تابلوي فرعي) بورس)
  چرخشگر

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۶/۲۲

  قیمت بررسی

  ۱۲,۱۲۰

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۲۹%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۱۰

  حد ضرر

  ۱۱۲۴۰

 • فولاي (بازار اول فرابورس)
  صنايع فولاد آلياژي يزد

  تاریخ بررسی

  ۱۴۰۰/۰۶/۲۲

  قیمت بررسی

  ۲۵,۱۸۳

  حجم هفته به ماه اخیر

  ۱۰%

  قدرت خریدار حقیقی

  ۱.۱۸

  حد ضرر

  ۲۳۷۷۳

 • موارد بیشتر
موارد زیر نمادهایی هستند که در روزهای گذشته به عنوان پیشنهادات سیستم هوشمند استخراج شده‌اند ، و حد ضرر را رد نکرده‌اند و از قیمت بررسی بیش از پنج درصد بالاتر نرفته‌اند. این موارد بر اساس بیشترین فیلتر مثبت مرتب شده‌اند.
موارد زیر اگر روز معاملاتی بعد قیمت آخر آنها بزرگتر یا مساوی درصد ذکر شده را داشته باشند احتمالا توسط مکانیزم مبتنی بر هوش مصنوعی پیشنهاد می‌گردند. این لیست به درخواست کاربران برای آمادگی و تصمیم به موقع تهیه گردیده و بدیهی است مسولیت هر گونه معامله بعهده کاربران می باشد.